wiki:OSGeo4W_pl

OSGeo4W

[Image(ticket:132:ca.png, nolink,title="") Strona oryginalna] Japan flag icon Japoński France flag icon Francuski

Jesteś na stronie, wiki i systemie zgłaszania błędów projektu OSGeo4W. OSGeo4W jest binarną dystrybucją szerokiego wachlarza oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym dla środowiska Win32 (Windows XP, Vista, etc.). W OSGeo4W znajdziesz między innymi GDAL/OGR, GRASS, MapServer, OpenEV, uDig, QGIS oraz wiele innych (około 150 pakietów jesienią 2009r.).

Projekt jest pod patronatem Open Source Geospatial Foundation, http://www.osgeo.org/.

Do zakładania i edytowania biletów oraz wprowadzania zmian na wiki mają prawo tylko autoryzowani (zalogowani) użytkownicy. Zaloguj się za pomocą swojego loginu i hasła OSGeo.

Informacje na temat licencji (en)

Szybki start dla użytkowników OSGeo4W

  1. Pobierz instalator sieciowy OSGeo 32bit lub 64bit (poprzedni instalator OSGeo4W 32bit) ].
  2. Uruchom go.
  3. Wybierz Express Install i kliknij Next.
  4. Wybierz jeden lub więcej pakietów do instalacji i kliknij Next.
  5. Wybrane pakiety oraz potrzebne im zależności zostaną automagicznie pobrane i zainstalowane na dysku.

Uwagi:

  • Przy kroku 2. potrzebny jest dostęp do Internetu, ponieważ instalator pobiera żądane pakiety bezpośrednio z sieci internetowej. Możliwe, że będzie konieczne odpowiednie ustawienie firewall'a aby umożliwić instalatorowi bezpośredni dostęp.
  • Wersje 32bit/64bit nie zawierają tego samego zestawu pakietów/wersji (porównaj)

Po instalacji:

  • Aplikacje desktopowe znaleźć można w: Start -> Wszystkie Programy -> OSGeo4W.
  • Aplikacje korzystające z wiersza poleceń dostępne będą z okna wiersza poleceń OSGeo4W Shell.
  • Aplikacje sieciowe dostępne będą pod adresem http://localhost/.

Informacje dla użytkowników OSGeo4W

Informacje dla osób pakujących OSGeo4W

Komunikacja / Koordynacja

Last modified 10 years ago Last modified on Mar 19, 2014, 12:55:29 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.