Change History for OSGeo4W_jp/NewUserIntroduction

Version Date Author Comment
8 10 years seino 一部の表現をわかりやすい日本語に変更。
7 10 years seino 「スコープ」を「ねらい」に変更。
6 14 years yukatohhana
5 14 years yukatohhana
4 14 years yukatohhana
3 14 years yukatohhana
2 14 years yukatohhana
1 14 years yukatohhana