Change History for OSGeo4W_jp/NewUserIntroduction

Version Date Author Comment
8 8 years seino 一部の表現をわかりやすい日本語に変更。
7 8 years seino 「スコープ」を「ねらい」に変更。
6 12 years yukatohhana
5 12 years yukatohhana
4 12 years yukatohhana
3 12 years yukatohhana
2 12 years yukatohhana
1 12 years yukatohhana